Obchodní podmínky

Tvorba cenových nabídek a projektů

Na základě požadavků klienta nebo specifikace z projektové dokumentace vypracujeme cenovou nabídku, projekt v předem dohodnutého termínu. Cenovou nabídku je možné doplnit o katalogové listy nabízených produktů, výpočty intenzity osvětlení, výkresovou dokumentaci i vizualizaci osvětlení. Samozřejmostí je doporučení nejoptimálnějšího řešení pro Váš projekt.

Technická podpora

Naší činností je komplexní řešení světelných aplikací včetně technické podpory týkající se návrhů, výpočtu intenzity osvětlení, vizualizací a auditů osvětlovacích soustav. Spolupracujeme s projektanty, architekty a výrobci osvětlovací techniky, abychom Vám mohli nabídnout technickou podporu na nejvyšší možné úrovni.

Zbůsob objednání zboží a jeho úhrada – neregistrovaný klient

Objednání zboží je možné realizovat pouze písemnou objednávkou opatřenou vlastnoručním podpisem kupujícího nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), která obsahuje jasně uvedené zboží, jeho množství a dohodnutou cenu. Prodávající si vyhrazuje právo na úhradu zálohy na objednané zboží dle podmínek dohodnutých při jeho objednání. Celková hodnota zboží je uhrazena při jeho převzetí kupujícím.

Zbůsob objednání zboží a jeho úhrada – smluvní partner

Objednání zboží je možné realizovat pouze písemnou objednávkou nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na základě rámcové kupní smlouvy, která upravuje obchodní podmínky mezi prodávajícím a kupujícím.

Objednávky na jednotlivé dodávky zboží, které obsahuje jasně uvedené zboží, jeho množství a dohodnutou cenu, musí být opatřeny vlastnoručním podpisem oprávněné osoby, případně razítkem kupujícího. Oprávněné osoby pro objednávání a přebírání zboží jsou vždy uvedeny v rámcové kupní smlouvě, případně kupní smlouvě nebo objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednat nebo předat zboží neoprávněné osobě. Po převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn vystavit fakturu se splatností dle rámcové kupní smlouvy.

Způsob dodání zboží

Objednané zboží je možné převzít přímo v sídle naší společnosti nebo je možné využít služeb přepravních společností TOPTRANS, PPL, DHL, atd. k dodání na Vámi stanovenou adresu na území ČR.

Potvrzení objednávky

Příjetí řádně podané objednávky kupujícího, bude potvrzeno prostřednictvím e-mailu. Potvrzení objednávky obsahuje název zboží, jeho množství, dohodnutou cenu, orientační termín a místo dodání.

Záruční doba a reklamace zboží

Přesto, že dodávané zboží je produkcí renomovaných výrobců a vždy se zaměřujeme na jeho kvalitu a technické řešení, může dojít k nároku kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží. V tomto případě prosíme o vyplnění reklamačního formuláře, který je k dispozici na našich stránkách www.gigalighting.cz. Vaše reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu. Na standartně dodávaného zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.

Životní prostředí, příspěvek na recyklaci

V rámci ochrany životního prostředí a zpětného odběru elektroodpadu spolupracujeme s autorizovanou společností Ekolamp. Kupujícímu je účtován příspěvek na recyklaci dle platné legislativy. Společnost TERA Systems s.r.o. jako provozovatel obchodní značky GIGALIGHTING je registrována v systému EKOLAMP, viz. www.ekolamp.cz

Kontakt

adresa
Lidická tř. 1004/139
370 07 České Budějovice